Garantie bepalingen Raamdecoratie.com

De verschillende productlijnen van Raamdecoratie.com hebben de volgende garantie:

Garantie per productlijn

  • 3 jaar garantie op kant en klare producten.
  • 3 jaar garantie op op maat gemaakte producten.

Deze aanvullende garantie doet niets af aan de wettelijke garantie waar jij als consument recht op hebt.

Garantiebepalingen

Onze garantie bepalingen luiden als volgt:

Onverminderd de rechten van de consument op grond van de wet, verstrekt Raamdecoratie.com op door haar geleverde producten een garantie van drie jaar. De garantie houdt in dat de consument recht heeft op gratis herstel van het product dan wel de levering van een vervangend product, indien de consument terecht onder de garantie heeft geclaimd. Reparatie en/of vervanging betekent geen vernieuwing van het product en/of verlenging van de garantietermijn. Indien ondanks herstel en/of vervanging sprake blijft van een non-conforme levering door Raamdecoratie.com, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Producten aangeschaft via de webshop van Raamdecoratie.com worden door UPS opgehaald. De transportkosten worden door Raamdecoratie.com vergoed indien het product gekocht is via de website raamdecoratie.com en daarover vooraf een ophaalafspraak is gemaakt met klantenservice van Raamdecoratie.com.

De garantie heeft betrekking op materiaal- en/of fabricagefouten en/of schade ontstaan tijdens het transport. Het geleverde product dient volgens de instructie te worden gebruikt en behandeld. Bij ondeugdelijk gebruik zal er geen garantie kunnen worden geclaimd en schade worden vergoed. Hier wordt o.a. mee bedoeld: breuk- en/of waterschade, valschade, stootschade, onjuiste montage, ruw gebruik etc. door de consument veroorzaakt en/of het zelf proberen te repareren van het product.

De garantie geldt tot drie jaar na aankoopdatum van product. Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de consument te beschikken over de originele pakbon/factuur van de aankoop. De aankoopdatum vermeld op de pakbon/factuur is leidend. De garantie geldt voor Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.