Algemene actievoorwaarden winacties

 • 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan door Raamdecoratie.com geïnitieerde prijsvragen en winacties.
 • 2. Deelnemers kunnen slechts eenmaal deelnemen aan een winactie.
 • 3. Deelname aan winacties is volledig kosteloos.
 • 4. Deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname, tenzij een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige toestemming voor deelname heeft gegeven.
 • 5. Medewerkers van Raamdecoratie.com worden uitgesloten van deelname.
 • 6. Het moment van bekendmaking van de winnaar en de looptijd van winacties worden altijd gecommuniceerd in de beschrijving van de winactie.
 • 7. De winnaar van een actie wordt door middel van een loting op onpartijdige wijze uitgekozen.
 • 8. De winnaar ontvangt na bekendmaking persoonlijk bericht waarin kenbaar wordt gemaakt dat hij/zij de winactie heeft gewonnen. Dit contact vindt plaats op het social media platform waarop de winactie heeft plaatsgevonden.
 • 9. De winnaar dient zich binnen zeven dagen na bekendmaking van de winst te melden. Wanneer dit niet gebeurt binnen de gestelde termijn dan wordt er een andere winnaar aangewezen.
 • 10. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hiervan ook niet op de hoogte gesteld.
 • 11. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere geldvormen.
 • 12. Gewonnen waardebonnen zijn toe te passen op ons volledige productaanbod en niet inwisselbaar tijdens andere actieperiodes.
 • 13. Raamdecoratie.com is niet aansprakelijk te stellen voor dergelijke spel-, druk- of zetfouten. Er kan dan ook nooit een verplichting voortkomen uit een gemaakte fout. Alle acties worden met zorg samengesteld.
 • 14. Raamdecoratie.com is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit of verband houdt met de winactie.
 • 15. Raamdecoratie.com behoudt te allen tijde het recht om de actievoorwaarden te wijzigen of zonder reden de actie te beëindigen.
 • 16. Raamdecoratie.com behoudt te allen tijde het recht om deelname van personen uit te sluiten als er vermoeden is van onrechtmatige deelname en/of fraude.
 • 17. De persoonsgegevens die met de winactie worden verkregen zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de desbetreffende winactie. Gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.
 • 18. Op alle winacties is het Nederlands recht van toepassing.
 • 19. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal Raamdecoratie.com een besluit nemen.
 • 20. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent de actievoorwaarden kan er contact opgenomen worden met Raamdecoratie.com.